OR

De Ouderraad OR
Op onze school hebben de ouders zich verenigd in de Ouderraad (OR). Twee belangrijke taken voor de OR zijn het organiseren van allerlei leuke activiteiten in de school en het functioneren als klankbord voor de ouders in de medezeggenschapsraad (MR). We streven ernaar dat elke groep minimaal één vertegenwoordiger heeft in de ouderraad. De organisatie van de activiteiten gebeurt in samenwerking met de teamleden. De kerst- en paasviering, de sportdag, de Kinderboekenweek, het schoolreisje en de pleinparty zijn voorbeelden hiervan.
 
Voor het realiseren van deze activiteiten vragen wij om een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00 per schooljaar. Daarnaast vragen wij om een bijdrage voor het schoolreisje dat wij aan het begin van elk schooljaar organiseren. U krijgt hiervoor een betaalverzoek via de ouderapp Kwieb van de penningmeester.
 
Berichtgeving van de OR geschiedt via de ouderapp Kwieb. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, dan kunt u de OR bereiken via or.krullevaar@degroeiling.nl.
 
Wilt u ook graag een actieve bijdrage leveren en zich aansluiten bij OR? Of zijn er opa's en oma's die interesse hebben? Wees van harte welkom! Met elkaar zorgen wij voor leuke extra activiteiten gedurende het hele schooljaar! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Brouwer, de voorzitter van de OR.


Leden van de Ouderraad:
Voorzitter:                    Laura Brouwer
Penningmeester:         Petra Schep
Leden:                         Suze van den Heuvel                                   
                                    Jeanette Schermers
                                    Shirly Opitz
                                    Tessa de Wit