Wees welkom!

Kennismaking en rondleiding
Horen en lezen over De Krullevaar is leuk, maar het is nog leuker om onze school in het echt te zien en te ervaren! Wees welkom bij ons op school!
Wij nodigen u en uw (kind)eren graag uit voor een kennismaking en een rondleiding door onze school. Tijdens het gesprek geven wij u informatie over het onderwijs op De Krullevaar en is er volop ruimte om vragen te stellen.    
U kunt een afspraak maken met onze directeur Remco Groenewold via de email directie.krullevaar@degroeiling.nl of het telefoonnummer 0182 –382 847. 
 

Aanmelden wanneer uw kind drie jaar is:


Interesse kenbaar maken 
U kunt uw interesse in De Krullevaar kenbaar maken per email (directie.krullevaar@degroeiling.nl). 

Kennismaken
Voordat u uw kind kunt aanmelden, vindt er altijd een kennismakingsgesprek met de directeur plaats. U bent van harte welkom voor een gesprek en een rondleiding door het schoolgebouw. Uiteraard is uw kind ook van harte welkom bij dit bezoek. Voor ons als school is het belangrijk om aan te kunnen sluiten bij de individuele onderwijsbehoefte van onze toekomstige leerlingen en bij de verwachtingen die u als ouders heeft van de school. In het kennismakingsgesprek praten wij hier graag met u over. 

Aanmelden 
Na het kennismakingsgesprek ontvangt u een aanmeldformulier.
Aanmelding kan alleen schriftelijk via het aanmeldformulier van de Groeiling.  

Besluit toelating 
Na schriftelijke aanmelding nemen wij binnen 6 tot 10 weken een besluit tot toelating. U ontvangt schriftelijk bericht of uw kind is toegelaten. Uw kind wordt dan ingeschreven als leerling op onze school op de dag dat uw kind vier jaar wordt. Uiteraard vindt er voor de eerste schooldag van uw kind nog een gesprek met de leerkracht plaats en worden er, in overleg met u, dagdelen ingepland om te wennen voor uw kind.

Als school hebben wij de plicht om bij de aanmelding te beoordelen of, en zo ja welke ondersteuningsbehoefte een kind nodig heeft. Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft, gaan wij onderzoeken of wij in deze ondersteuningsbehoefte kunnen voorzien. Veelal is dit het geval. Echter, mochten wij handelingsverlegen zijn, kunnen we een kind helaas niet toelaten. 
Let op: een aanmelding geeft niet automatisch recht op toelating.

Inschrijven 
U ontvangt een schriftelijk een bericht van dit besluit. Als uw kind wordt toegelaten schrijven wij hem/haar in als leerling bij onze school op de dag dat de leeftijd van vier jaar is bereikt.  
 

Aanmelden wanneer uw kind 4 jaar of ouder is:


Als uw kind 4 jaar of ouder is dan kunt telefonisch of per mail een afspraak maken. Afhankelijk van de beschikbare plekken plannen we een kennismakingsgesprek in waarin ook de onderwijsbehoefte van uw kind wordt besproken. Na dit gesprek neemt de intern begeleider contact op met de huidige school. Mocht uit beide gesprekken blijken dat er geen bezwaar is tegen overplaatsing, en dat wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind dan kunnen we overgaan tot aanmelding. De directie besluit of wij uw kind kunnen toelaten.  
 


(Voor)aanmelden wanneer een kind jonger dan drie jaar is: 


Let op: Kinderen kunnen pas officieel aangemeld worden vanaf de dag dat uw kind drie jaar is. Ouders kunnen wel eerder hun interesse kenbaar maken, dit geldt echter nog niet als een aanmelding. 

Interesse kenbaar maken 
U kunt contact opnemen vanaf het moment dat uw kind de leeftijd van 1 jaar heeft bereikt. U kunt uw interesse in De Krullevaar kenbaar maken per mail (directie.krullevaar@degroeiling.nl). U komt dan op een interesselijst. 
Vlak voordat uw kind drie wordt, wordt contact opgenomen met u en vragen wij of de interesse nog actueel is. Is de interesse nog actueel dan plannen we een kennismakingsgesprek met u in. 

Mocht u meer informatie willen of hebt u vooraf vragen, neem dan contact met ons op.