Onze missie en visie

Onze missie
De missie van De Krullevaar is kinderen op te leiden tot wereldwijze en zelfbewuste wereldburgers en te leren op het voor hen maximaal haalbare niveau. Wij ondersteunen ieder kind om boven zichzelf uit te stijgen en grenzen te verleggen. We willen kinderen klaarstomen voor hun toekomst waarin zij hun dromen najagen en daarbij oog hebben voor de wereld (omgeving en medemens) om hen heen. 
 
Onze visie
Kinderen leren als ze zich veilig voelen, zichzelf mogen zijn en met plezier naar school gaan. Wij willen een school zijn waar kinderen, leerkrachten en ouders elkaar respecteren en waar kinderen opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste wereldburgers die een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij en een sociale rol vervullen (zorg voor elkaar). De Krullevaar zien wij als een mini-maatschappij waar kinderen ongedwongen kunnen leren en oefenen tot en met hun 12e levensjaar. De basisschoolperiode is de opmaat naar het middelbaar onderwijs.   
Leren lezen, schrijven en rekenen zijn vaardigheden die kinderen verwerven door middel van expliciete instructie en oefening. Ieder kind leert effectief door doelgericht onderwijs. Leren vraagt om een hoge betrokkenheid van kinderen en een goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten en ouders (driehoeksrelatie).