Ziek melden

Als uw kind ziek is, laat u dit dan tijdig weten, in ieder geval voor aanvang van de schooldag.
U kunt hiervoor de schoolapp Kwieb gebruiken (de middelste plusknop, gevolgd door absentie). 
Indien een kind langere tijd niet naar school kan komen dan bekijken we graag samen met ouders hoe het onderwijs toch kan (thuis) doorgaan.

Als uw kind weer beter is en zelfstandig naar school gaat, graag uw kind via de app ook weer beter melden of de leerkracht informeren. Dit om misverstanden te voorkomen.

Absenties zonder toestemming moeten wij melden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente Krimpenerwaard.