Hulpouders

Leerkracht, ouder en kind vormen een driehoeksrelatie. We hebben allemaal hetzelfde doel: de optimale ontwikkeling van ieder kind. Daarbij kunnen we elkaar versterken. Onze ouders voelen zich nauw betrokken bij het onderwijsleerproces van hun kind. Vanuit die belangstelling zijn veel ouders dan ook actief binnen de school. 

Hulpouders
Wij zijn altijd op zoek naar ouders die willen helpen in de klassen, bij activiteiten buiten de school en met feesten. Naast het feit dat wij niet zonder hulp van ouders kunnen, ervaren de ouders die ons nu al helpen de hulp die zij bieden als nuttig. Daarnaast is het in de school altijd gezellig en zorgt het voor een nauw contact tussen de school en u als ouder.

Interesse om te participeren in de OR of MR? Zie voor meer informatie de onderstaande pagina's. 

Voor meer informatie over de OR: 
OR - RKBS de Krullevaar

Voor meer informatie over de MR: 
MR - RKBS de Krullevaar