Peutergroep

Kinderopvang en onderwijs samen onder één dak
Wij werken samen met de kinderopvang Kind & Co, zodat opvang en onderwijs onder één dak wordt aangeboden. Samen ontwikkelen we ons tot een kindcentrum waarin de activiteiten en de begeleiding van opvang en onderwijs worden gebundeld. Door dit onder een dak aan te bieden wennen peuters alvast aan de omgeving. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich thuisvoelen (veilige omgeving) en zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.
 
De peutergroep biedt tijdens schoolweken opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. De kinderen maken kennis met samenspelen en samenwerken. De sociaal-emotionele en motorische vaardigheden worden ontwikkeld. Daarnaast worden de taal- en rekenvaardigheden op een speelse manier aangeleerd. 
De peutergroep is geopend op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 8.30 uur tot 12.30 uur. Bij voldoende aanmeldingen (Kind en Co gaat uit van 3 peuters) zal de peutergroep ook op de vrijdagochtend starten.
Wij hanteren een maximale groepsgrootte van 8 kinderen.
Voor meer informatie en aanmelden: www.kmnkindenco.nl 
direct naar peutergroep de Krullevaar.