Voortgezet onderwijs

Na groep 8 gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Dit is een spannende periode voor zowel leerlingen als ouders. Wij begeleiden de leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk bij het maken van de juiste schoolkeuze.

De volgende stappen worden doorlopen: 

Stap 1: Op basis van het leerlingvolgsysteem, observaties en de informatie van de leerkrachten stelt de school een voorlopig schooladvies op. Aan het eind van groep 7 krijgt u dit voorlopig advies te horen. 
 
Stap 2: Leerlingen en ouders hebben de gelegenheid zicht te oriënteren op diverse scholen door middel van brochures, open dagen en proeflessen.
 
Stap 3: In groep 8 krijgen de leerlingen in het voorjaar  het definitieve advies. Dit advies kan afwijken van het voorlopig advies onder andere door de persoonlijke omstandigheden van het kind, resultaten van de toetsen in groep 8. De school bepaalt het schooladvies. 
 
Stap 4: Ouders krijgen tijdens het adviesgesprek een inschrijfformulier voor de middelbare school mee. Voor de uiterlijke inschrijfdatum leveren ouders dit formulier in bij de middelbare school van hun keuze. De ouders ontvangen een afschrift van het onderwijskundig rapport en een formulier met een unieke code. Het formulier met deze unieke code wordt sturen ouders mee met het inschrijfformulier. De nieuwe school kan met deze unieke code het onderwijskundig rapport inzien.
 
Stap 5: De Centrale Eindtoets wordt rond april afgenomen bij alle leerlingen van groep 8. Aan de hand van de resultaten van deze toets krijgt iedere leerling een tweede advies: het toetsadvies. Als een leerling de Centrale Eindtoets substantieel beter maakt dan het schooladvies, dan heroverweegt de school het definitieve advies. 

Stap 6: De scholen van voortgezet onderwijs melden de ouders rond mei of hun kind wordt aangenomen.
 
De ouders beslissen bij welke school hun kind wordt aangemeld. De school voor voortgezet onderwijs bepaalt of een kind al dan niet wordt aangenomen.