Schooltijden en gymrooster

Schooltijden
De Krullevaar hanteert een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen overblijven op school. In de ochtend spelen de kinderen 15 minuten buiten en tijdens de middagpauze 30 minuten.  

De schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.30 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. De deur gaat om 8.20 uur open en om 08.30 uur starten de lessen.

Als u uw kind door een ander laat ophalen, wilt u dit dan doorgeven aan de desbetreffende leerkracht? 
 
Gymrooster
De kinderen van de Krullevaar gymmen op maandag en donderdag. Ze krijgen les van meester Darwin in gymzaal de Berengracht. 

De gymtijden voor dit schooljaar zijn als volgt:
 8.30 - 9.15     uur  groep 1-2
 9.15 - 10.05   uur  groep 7-8
10.05 - 10.55  uur  groep 5-6
10.55 - 11.40  uur  groep 3-4