Welkom op de Krullevaar

De Krullevaar is een kleinschalige en moderne school in het centrum van Schoonhoven. Door het geven van duidelijkheid en rust is er sprake van een veilige schoolomgeving. Dit is de basis voor ieder kind om te kunnen leren, groeien en ontwikkelen.   
Uw kind heeft dagelijks recht op goed onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs wordt vooral bepaald door de leerkracht. Daarom hechten wij veel waarde aan onze leerkrachtvaardigheden, onze wijze van instructie en ons lesaanbod. Hierbij houden wij rekening met de onderwijsbehoefte van uw kind.  
 
Wat kenmerkt onze school? 

De Krullevaar telt circa 100 leerlingen verdeeld over 4 combinatiegroepen. Het team bestaat uit 8 leerkrachten, een intern begeleider, een leerlingbegeleider, een aspirant-leerkracht en een directeur;
Wij hechten veel waarde aan de driehoeksrelatie leerling – ouder – school en is trots op de samenwerking met ouders op didactisch en pedagogisch vlak. Ouders en leerlingen zijn trots op hun school;  
Op onze school hanteren wij de kanjermethode. Deze methode hanteren wij voor ons handelen op sociaal-emotioneel gebied. Leerlingen en ouders ervaren ons schoolklimaat als veilig en rustig. De basis hiervan wordt gevormd door een groot onderling vertrouwen in elkaar; 
Wij hebben een eigentijds aanbod, dat is afgestemd op de leerlingpolulatie. Wij leggen een juiste focus op de basisvaardigheden rekenen en lezen, omdat het beheersen van deze vaardigheden voor iedere leerling van essentieel belang is. Dit bepaalt in sterkte mate het succes op school en in de latere loopbaan;  
Ons team heeft een eigen reken-, taal- en kanjercoördinator. Zij zijn de aanjagers van de onderwijsontwikkeling op hun vakgebied.