Een veilige en vertrouwde omgeving

Kinderen en ouders voelen zich door ons persoonlijke en kleinschalige karakter snel thuis op De Krullevaar. De leerkrachten kennen alle kinderen bij naam en creëren een veilige en vertrouwde plek voor uw zoon of dochter.
Het is mooi te zien dat de kinderen op school zichzelf openstellen voor anderen, samenwerken, veilig durven te vertellen en respectvol met elkaar omgaan. We geloven in een werkwijze waarin we positief met kinderen omgaan. Daarom werken wij volgens de Kanjermethode.

Kanjerschool
Onze Kanjermethode leert kinderen samen te leven, elkaars verschillen te waarderen, te kijken naar eigen gedrag en elkaar te steunen waar nodig. Zo creëren we een positieve en opbouwende sfeer. In de groepen 1 tot en met 8 geven wij de kanjerlessen. Op deze manier leren alle kinderen respectvol met zichzelf en anderen om te gaan. Dit zorgt voor een veilige leeromgeving op school, waardoor kinderen zich beter kunnen concentreren.

De Kanjertraining bestaat uit de volgende doelen:     
  • De leerlingen durven zich zelf te zijn
  • pestproblemen worden opgelost
  • Leerlingen voelen zich veilig
  • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
  • Leerlingen kunnen gevoelens uiten
  • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen
  • De kinderen kunnen zich beter concentreren
Onze Kanjer-coördinator en contactpersoon is juf Ursula.
De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi als effectief volgens goede aanwijzingen bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden.
         
Klik hier voor meer informatie over Kanjertraining

Klik hier voor het veiligheidsprotocol van de Kanjertraining. 
De Groeiling heeft een beleid gemaakt voor de sociale veiligheid waarnaar wij u hier verwijzen.Klik hier voor ons omgangs- en gedragsprotocol (tevens anti-pestprotocol). 
 
Tevens vindt u hier ons sociale media protocol.